X
تبلیغات
زولا

با درود بر دوستانم 

پیش از آغاز این نوشتار ، اکنون که سالروز آغاز جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه اهریمنان بعثی به این سرزمین، به سرکردگی صدام جنایتکار است، بایسته می دانم که یاد و نام مردان و زنان این سرزمین، رزمندگان دلاور، ارتشیان، سپاهیان و جوانانی که برای پاسداری از خاک این کشور، آرمان و آیین آن از مرزهای آذربایجان همیشه ایرانی تا سرزمین سیستان، از خراسان بزرگ تا کرانه های دریای پارس، از کرانه های دریای مازندران تا دریای کرمان، از جای جای ای سرزمین کهن پاخاسته از جان خویش گذشته و بسیاری از آنان شهید و جانباز و آزاده شدند، گرامی بدارم.  

اما در این بخش برآنم تا گامی دیگر را برای آوردن بخش هایی دیگر از نسخه ایلامی سنگنبشته کوه بیستون را برای شما بیاورم (ا. پریان). در اینجا پوزش می خواهم از اینکه بندهای این سنگنبشته را نامرتب آورده یا خواهم آورد. چرا که من اکنون در گامهای آغازین یادگیری زبان ایلامیان کهن بوده و از ساده ترین نوشته ها و بندهای سنگنبشته بیستون آغاز کرده ام. همچنین آنچنانکه در نوشتار پیشینم نیز گفتم این احتمال هست که اشتباه هایی در آوانگاری و برگردان واژه های ایلامی داشته باشم.  برای این، از دوستان و دوستاران پوزش خواسته و در درست کردن اشتباه ها تلاش خواهم نمود.

در اینجا بخش هایی دیگر از نوشته های ساده سنگنبشته بیستون را می آورم. 

با سپاس فراوان (ا. پریان)   

 


ادامه مطلب ...

با درود بر ایران دوستان

اکنون پس از چند جستاری که درباره سنگنبشته بیستون آوردم برآنم تا نگاهی به زبان و دبیره ایلامی انداخته گوشه هایی از سنگنبشته های هخامنشیان را که به زبان و دبیره میخی ایلامی نگاشته شده بیاورم. هدف من  از آوردن این نوشته ها فراگیری زبان ایلامی بوده و نیز تلاش براین است که ایران دوستان با نوشته های شاهان بزرگ بیشتر آشنا شوند ا. پریان. در اینجا برای نگاه  به نوشته های ایلامی، من نسخه ایلامی همان سنگنبشته داریوش بزرگ، نگاشته شده بر دیواره کوه بیستون را برگزیده ام.

اما نویسه های سنگنبشته را از کتاب کینگ و تامپسون (1907) رونویسی کرده و برپایه شیوه خوانش شادروان «ریچارد ترود هالوگ» (Richard T. Hallock) در کتاب «گلنبشته های باروی تخت جمشید» (Persepolis Fortification Tablets) در انتشارات انجمن شرقشناسی دانشگاه شیکاگو برگردان نموده ام.

در گام دوم تلاش شد که این نویسه های برگردان شده بررسی شده و آوانگاری (transcription) واژه های کهن ایلامی بدست آمده و سپس ساختار واژه ها کندوکاو شود. این گام با نوشته های ساده سنگنبشته های ایلامی (در اینجا بیستون) و همچنین یاری از تارنمای www.elamit.net انجام شد. همچنین در هر بند از سنگنبشته ها، هر واژه را شماره گذاری نموده ام.

در گام سوم واژه ها برگردان شده و برگردان خود نوشته های سنگنبشته انجام گشت.

این نیز باید گفته شود که از آنجا که کار بررسی زبان ایلامی از سوی من به تازگی آغاز شده است، به احتمال بسیار در این نوشته ها، اشتباه هایی نیز رخ داده است. پس از دوستان گرامی و کسانی که با زبان ایلامی آشنایی دارند، خواهشمندم که اشتباه ها موردی را به من یادآور شده و من با بررسی و راهنمایی آن اشتباه را برطرف خواهم ساخت.

این جستارها با گزیده ای از نوشته های ساده ایلامی آغاز شده و با گذشت زمان دیگر نوشته های سنگنبشته ها و حتی گل نبشته ها را نیز دربر خواهد گرفت. همچنین هرگونه برداشت از این نوشته ها تنها با اجازه من و یادکردن نام نویسنده این تارنگار (ا. پریان) و تارنگار «آسمانه ایران کهن» و لینک به آن بایسته بوده و کپی برداری و پراکندن آن بی آنکه نام و سرچشمه این نوشته آورده شود شایسته ادب و منش اخلاقی نویسندگی نیست.

ادامه مطلب ...
X
تبلیغات
زولا
X
تبلیغات
زولا