X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

اینهم از یک تابلو که این جایگاه رو برای بینندگان معرفی می کند که به نظر من تنها یک تابلو زدن و چند خط درباره یک نشان باستانی نوشتن به هیچ وجه .کافی نیست و باید کارهای بسیار گسترده تری برای نمایش این آثار باستانی انجام پزیرد.

 

درست بر روی سکوی سنگی آنجا که به پرتگاه فراز دشت و شاهراه کهن می رسد می توانیم آتشدانها را ببینیم یکی از آنها در عکس زیر و بر روی سنگ نمایان است.

 

نمای یکی از آتشدانهای کهن

 

اینهم یک آتشدان دیگر

 

نمای دیواره کوه از خود جایگاه مقدس

 

جلوتر و به سوی غرب رفتیم و پلکانی تراشیده شده را به سمت پایین دیدیم.

 

از پلکان پایین رفتیم و باز هم سنگی تخت شده. راه ادامه داشت و باید از سنگهای برفراز پرتگاه می گذشتیم تا درست روبرو و بالای سنگنبشته داریوش بزرگ سردرآوریم. اما راستش را بخواهید این مسیر کمی خطرناک بود و ما دیگر از خیر آن گذشتیم.

ادامه دارد

 

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری